Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện thị xã Bình Long


1/ Tổng quan về thị xã:

- Diện tích: 126,28 km²

- Số lượng xã, phường: 4 phường và 2 xã

- Dân số: 57.590 người

2/ Về Thư viện:

-Lịch làm việc:

 Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

-  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 8.500 bản.

- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa và Thông tin.

+ Lãnh đạo phụ trách: Bà Nguyễn Thị Diệu, Phó Giám đốc.

+ ĐT: 0918422822.

2/ Nhân sự:

- Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Bích.

- Trình độ, chuyên ngành: Cử nhân Quản lý văn hóa.

- ĐT: 0978071662.

- Email: vuthingoc.bich@yahoo.com.vn

3/ Tình hình hoạt động: 

- Tuyên truyền, phục vụ: Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện.

+ Lượt bạn đọc: 1.200 lượt.

+ Lượt sách luân chuyển: 2.293 lượt.

4/ Bưu điện Văn hóa xã: Bưu điện Văn hóa xã Thanh Phú.

5/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 xã (Thanh Phú, Thanh Lương).